W związku z podejrzeniem nieprawidłowości, Prezes Wód Polskich zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o kontrolę realizacji projektu budowy wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Prezes Przemysław Daca przekazał tę informację podczas wizyty nad Jeziorem Jamno, gdzie spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz i dziennikarzami.

Wczoraj popołudniu - 17 maja - Dyrektor RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie Aleksandra Bodnar wzięła udział w, przeprowadzonej przez Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka, wizytacji przepompowni ścieków w Gdańsku, która we wtorek uległa awarii.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej: 

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 18-05-2018 godz. 11:00

Już po raz dziesiąty przedszkolaki, uczniowie szkoły, absolwenci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz mieszkańcy Miłocina w ramach inicjatywy obywatelskiej posprzątali brzegi i okolice przepływającej przez ich miejscowość rzeki Ciemięgi. Akcję wsparło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, przekazując uczestnikom rękawice oraz worki na śmieci.

Prezes Wód Polskich zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy, który odbędzie się dzisiaj (18 maja) o godz. 10.00 w pobliżu wrót sztormowych nad jeziorem Jamno. Przemysław Daca przekaże kolejne informacje o sposobie rozwiązania przez nowo powstałe Wody Polskie problemu obniżającego się poziomu wody w jeziorze.