Zwiększenie możliwości retencyjnych doliny rzeki Modły wpisuje się w założenia Programu Rozwoju Retencji, opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Program Rozwoju Retencji będzie łączył działania z zakresu dużej retencji, małej retencji i mikroretencji, zwiększając zdolności zatrzymywania wody w środowisku, przyczyniając się tym samym do łagodzenia skutków suszy i wzrostu bezpieczeństwa powodziowego.

Wody Polskie włączają się w akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Od 5 do 7 października udostępnimy dla chętnych jedenaście obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, śluzy, zapory czy elektrownie wodne. Nie za pół ceny, ale za darmo! Większość z nich nie jest na co dzień dostępna dla zwiedzających. Interesującą opowieść i oprowadzenie po obiekcie zapewnią nasi pracownicy! Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego odbywającego się w dniach 4-6 września 2018 roku w Krynicy odbył się panel dyskusyjny „Powódź? Susza? Retencja!”, na którym minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk przedstawił pierwszy w historii ogólnopolski kompleksowy Program Rozwoju Retencji.

Retencja to magazynowanie wody w przyrodzie. Przetrzymuje się ją w taki sposób, by w okresach niedoboru wody, można było z niej korzystać. Podczas panelu „Powódź? Susza? Retencja!” na Forum Ekonomicznym w Krynicy w czwartek 6 września o godz. 12.00 zostanie ogłoszony Program Rozwoju Retencji. Zachęcamy do obejrzenia filmu, gdzie pracownicy Wód Polskich we Wrocławiu opowiadają czym jest retencja.

Susza dotyka Polskę coraz dotkliwiej. Przekonaliśmy się o tym wiosną i latem 2018 roku. Zjawisko to oprócz powodzi generuje ogromne koszty. Na Forum Ekonomicznym 6 września br. Minister Marek Gróbarczyk oraz Prezes Przemysław Daca przedstawią plan, jak przeciwdziałać skutkom tych żywiołów. Zapraszamy do udziału w dyskusji. Polecamy także wywiad ze specjalistą od spraw suszy Rafałem Jakimiakiem.

Podsumowano kolejny etap prac nad analizą zagrożenia powodziowego w kraju. W trakcie konferencji przedstawiono wyniki prowadzonych działań, w tym ankietyzacji samorządów terytorialnych czy badań nad zmianami klimatycznymi.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z województwa zachodniopomorskiego ustalają jedne z najwyższych cen za wodę i ścieki w Polsce. O przyczynach tej sytuacji mówił w czwartek 30 sierpnia w Szczecinie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej.

W Warszawie udrożniony został już Kanał Żerański. Dzięki temu można swobodnie pływać z Wisły na Zalew Zegrzyński. Roboty pogłębiarskie wykonano na odcinku wejściowym do Kanału - od śluzy w kierunku Wisły. Prace trwają również w porcie w Ostrołęce i w Puławach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.