06.07.2016

XXIV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Szczecinie odbyło się XXIV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Robert Kęsy

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W posiedzeniu Komisji ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, WIOŚ we Wrocławiu, IMGW-PIB we Wrocławiu oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-niemieckich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2017 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.


29.06.2015

XXIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 17-19 czerwca 2015 roku w Dreźnie (RFN) odbyło się XXIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Mirosław Paszczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w KZGW

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W posiedzeniu Komisji ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, IMGW-PIB we Wrocławiu oraz WFOŚiGW we Wrocławiu

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-niemieckich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2016 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole.


14.06.2014

XXII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych W dniach 11-13 czerwca 2014 r. w Świnoujściu odbyło się XXII Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Witold Sumisławski

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2015 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


14.06.2013

XXI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 11-13 czerwca 2013 r. w Wendisch Rietz (RFN) odbyło się XXI Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Adriana Dembowska

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2014 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


04.06.2012

XX posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 29-31 maja 2012 w Krakowie odbyło się XX Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Janusz Wiśniewski

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2013 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


15.07.2011

XIX posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 15-17 czerwca 2011 w Neubrandenburgu (RFN) odbyło się XIX Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Janusz Wiśniewski

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2012 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


19.07.2010

XVIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 14-16 czerwca 2010 w Bielawie odbyło się XVIII Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Janusz Wiśniewski

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2011 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


13.11.2009

XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 15-17 czerwca 2009 r. w Görlitz odbyło się XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Stefan Bartosiewicz

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2010 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.


22.06.2008

XVI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 17-19 czerwca 2008 r. w Poznaniu odbyło się XVI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Stefan Bartosiewicz

ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2009 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-niemieckiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.