Postępowania przetargowe

Data pierwszego ogłoszenia: 10.01.2019

Ogłoszony w Dz. Urz. UE-OJ/S pod Nr 2019/S 007-011177

Nazwa postępowania: Dostawa 23 koparek dla potrzeb PGW WP

Termin i godzina składania ofert: 24 stycznia 2019, godz. 10:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 24 stycznia 2019, godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 13.02.2019 - informacja z otwarcia ofert

Data pierwszego ogłoszenia: 18.01.2019

Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowych rębaków do drewna

Termin i godzina składania ofert: 1 lutego 2019, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 1 lutego 2019, godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 08.02.2019 - informacja o wyborze oferty

Data pierwszego ogłoszenia: 15.01.2019

Nazwa postępowania: Dostawa opon zimowych do samochodów osobowych typu SUV, marki Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4x4

Termin i godzina składania ofert: 28 stycznia 2019, godz. 10:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 28 stycznia 2019, godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 31.01.2019

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 19.12.2018

Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa prasy, dzienników i czasopism na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2019 r. 

Numer postępowania: KZGW/31/2018

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz.: 11:00

data ostatniej aktualizacji: 26.01.2018 - informacja z otwarcia ofert

Data pierwszego ogłoszenia: 21.12.2018

Nazwa postępowania: Pomiary geodezyjne spodów konstrukcji obiektów mostowych krzyżujących się z Odrzańską Drogą Wodną

Numer postępowania: KZGW/32/2018

Termin i godzina składania ofert: 7 stycznia 2019, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 7 stycznia 2019, godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 30.01.2019 - informacja z otwarcia ofert

Data pierwszego ogłoszenia: 30.11.2018

Nazwa postępowania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin i godzina składania ofert: 12 grudnia 2018, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 12 grudnia 2018, godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji - 28.12.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej20.09.2018 r.

Termin składania ofert: 29.10.2018 r. godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 07.12.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/26/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 27 listopada 2018 godz.: 12:30

Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2018 godz.: 13:00

Data ostatniej aktualizacji: 06 Grudnia 2018 - informacja z otwarcia ofert

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/27/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 godz.: 10:30

Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 06 grudnia 2018 - informacja z otwarcia ofert

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/25/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 godz.: 11:30

Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2018 godz.: 12:00

Data ostatniej aktualizacji: 04 grudnia 2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data pierwszego ogłoszenia: 4.10.2018

Nazwa postępowania: Dostawa licencji oprogramowania biurowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin i godzina składania ofert: 13.11.2018 godzina 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 13.11.2018 godzina 12:00

Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19 listopada 2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 04 grudnia 2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/24/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 05 listopada 2018 godz.: 13:00

Termin otwarcia ofert: 05 listopada 2018 godz.: 14:00

Data ostatniej aktualizacji: 26 listopada 2018 - informacja o wyborze oferty

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/29/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 08 listopada 2018 godz.: 10:00

Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 21.09.2018 r.

Termin składania ofert: 06.11.2018 r. godz. 11:30

data ostatniej aktualizacji: 20.11.2018 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Części 1 i 3

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/20/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 24 października 2018 godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 25 października 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 16 listopada 2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/28/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 08 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 14 listopada 2018 - informacja o unieważnieniu postępowania

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/21/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 06 listopada 2018 godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 06 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 09 listopad 2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/12/2018

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 21.07.2018 r.

termin składania ofert: 19.09.2018 godz. 10:00 otwarcie ofert: 19.09.2018 godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 05.11.2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.04.2018 r.

termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 10.10.2018 r. - drugie ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowano w BZP – 25.05.2018 r.

Nr ogłoszenia: 564293-N-2018

Termin składania ofert: 07.06.2018 r.

data ostatniej aktualizacji: 21.06.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/ISOK-5/2016

Zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 21.06.2018 r.

termin składania ofert: 12.09.2018 r. do godz. 14:00

data ostatniej aktualizacji: 13.09.2018 r. - unieważnienie postępowania

kwota zapewnienia finansowania na zadanie "Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK" wynosi 28.400.000 zł

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.04.2018 r.

termin składania ofert: 06.06.2018 r. godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 26.06.2018 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 14.04.2018 r.

termin składania ofert: 10.05.2018 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 28.08.2018 r. - zawiadomienie ofert

znak sprawy: KZGW/07/2018

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.04.2018

termin składania ofert: 09.05.2018 godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 09.05.2018 - otwarcie ofert

nr. referencyjny BI.ROZ.281.1.2018.AC

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2018 pod numerem 518791-N-2018

termin składania ofert 23.02.2018r. godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 28.02.2018 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KZGW/DPiZW-ops/7/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 15.05.2017 godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 30.06.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.12.2017 r.

termin składania ofert: 21.12.2017 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 09.02.2018 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DIN-aś/1/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 04.07.2017 r.

termin składania ofert: 22.09.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 27.11.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-kw/1/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.09.2017 r.

termin składania ofert: 28.09.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 09.10.2017 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KZGW/DPZWpgw/5/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 30.06.2017 r.

termin składania ofert: 28.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 31.07.2017 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KZGW/DPiZW/edu/1/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 04.04.2017 r.

termin składania ofert: 11.05.2017 godz. 13:00

data ostatniej aktualizacji: 08.06.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-ops/6/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 12.05.2017 godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 11.08.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW/edu/4/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30.06.2017 r.

termin składania ofert: 12.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 13.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-ops/13/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 29.05.2017 r.

Termin skladania ofert: 29.06.2017 r. do godz. 13:00

data ostatniej aktualizacji: 02.08.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

KZGW/DPiZW-ops/9/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 10.05.2017 r.

data ostatniej aktualizacji: 11.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-zsm/5/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.06.2017 r.

termin składania ofert: 05.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 12.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty