Data pierwszego ogłoszenia: 10.01.2019

Ogłoszony w Dz. Urz. UE-OJ/S pod Nr 2019/S 007-011177

Nazwa postępowania: Dostawa 23 koparek dla potrzeb PGW WP

Termin i godzina składania ofert: 24 stycznia 2019, godz. 10:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 24 stycznia 2019, godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 10.01.2019

SIWZ - opublikowano 10.01.2019

załączniki do SIWZ - opublikowano 10.01.2019

klucz publiczny do oferty - opublikowano 10.01.2019