Ta strona była aktualna do 1 marca 2019 r. 

Zapraszamy na nową stronę Wód Polskich

www.wody.gov.pl

Start nowego systemu informatycznego został ogłoszony podczas konferencji „ISOK -bezpieczne społeczeństwo, środowisko, gospodarka”. Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich powiedział, że uruchomienie ISOK-a jest momentem przełomowym i wielkim sukcesem Wód Polskich. ­– Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz całą gospodarką wodną, system przenosi nas w XXI wiek – podkreślił Przemysław Daca.

25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.

Komunikat Nr 1/2019 PGW WP RZGW w Bydgoszczy - przewidywany termin oddania do użytkowania śluzy Okole.

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich wraz z Patrycją Szpak, Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych 22 lutego uczestniczyli w obradach Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Przedstawiciele kierownictwa Wód Polskich przybyli na zaproszenie Zbigniewa Kuszlewicza, Przewodniczącego KSZNOŚiL oraz przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.