Pobierz mapę w formacie JPG

Udostępniamy również do pobrania mapę granic regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni w formacje SHP w postaci skompresowanego pliku. Informacje przedstawiają przebieg granic RZGW i ZZ na dzień 06.07.2018 r. w wersji 1.06.

Pobierz mapę w formacie SHP

Udostępniamy również wykaz wszystkich gmin w Polsce z przyporządkowaniem do jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Wykaz został przygotowany jako arkusz programu Microsoft Excel. Daną gminę można wyszukać za pomocą narzędzia "Znajdowanie", które można włączyć za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+F. Wykaz aktualny na dzień 09.02.2018 r.

Pobierz wykaz gmin i jednostek Wód Polskich