Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.

Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W związku z tym, w 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PGW. Projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Podlegały także półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.).

18 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizacje PGW w formie rozporządzeń.

Akt prawny Metryka aktu prawnego Data ogłoszenia Linki do publikacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker  Dz.U. poz. 1818 2016-11-08 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1818/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U. poz. 1911 2016-11-28 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1911 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej Dz.U. poz. 1914  2016-11-29  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1914/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna Dz.U. poz. 1915 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1915/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru  Dz.U.  poz. 1917 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1917/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju  Dz.U. poz. 1918 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1918/1 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft  Dz.U. poz. 1919 2016-11-29 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1919/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby  Dz.U. poz. 1929 2016-11-30 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1929/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły  Dz.U. poz. 1959 2016-12-05 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1959/1
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu  Dz.U. poz. 1958 2016-12-05 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1958/1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  Dz.U. poz. 1967 2016-12-06 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1967

Baza danych i geobaza do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Udostępnione poniżej materiały powstały na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (apgw) i są następstwem zgłoszeń użytkowników wód, którzy szukali źródeł wiedzy łatwiejszych do analizy niż publikacje zamieszczone w Dzienniku Ustaw.

pliki aPGW Wisła, aPGW Odra, aPGW_pozostale dorzecza

Równolegle z aPGW udostępnione zostały również takie zbiory danych jak: geobaza z danymi przestrzennymi, oraz baza danych z kartami charakterystyk jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dołożył wszelkich starań, żeby dane zawarte w udostępnionych zbiorach uwzględniały wszystkie informacje z rozporządzeń Rady Ministrów. Należy jednak pamiętać, że wyłączne źródło prawa stanowią apgw opublikowane w Dzienniku Ustaw i tylko na ich podstawie mogą być prowadzone czynności administracyjne i prawne, a udostępnione na niniejszej stronie materiały i zbiory danych mają charakter jedynie pomocniczy.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie odpowiada za następstwa prawne powstałe w związku z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych udostępnionych na niniejszej stronie.

Jednocześnie informujemy, iż kontynuowane są prace nad poprawą prezentowania danych w udostępnionych materiałach, w związku z czym wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

geobaza aPGW

baza danych aPGW