PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 18 lutego rozpoczął prace przy realizacji projektu „Węzeł oświęcimski”. Poprzez symboliczne wbicie łopaty teren budowy został przekazany wykonawcom. Następnie przy Centrum Obsługi Turystów w Brzezince odbyła się konferencja prasowa RZGW Kraków poświęcona realizacji tego projektu.

Projekt podzielony jest na sześć etapów i zostanie zrealizowany w województwie małopolskim, obejmując swoim zasięgiem powiat oświęcimski i chrzanowski. Jego realizacja ma kluczowe znaczenie dla działań przeciwpowodziowych w rejonie.

Należy pamiętać, iż na tym terenie zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są na bardzo częste podtopienia. Przedsięwzięcie ma zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla ponad 11 tys. obywateli.  Projekt dopełnia strategię działań przeciwpowodziowych na całym obszarze dotkniętym szkodami podczas powodzi w 1997 roku, na którym wciąż obserwujemy zagrożenia wynikające z wezbrań. Zadanie to jest kosztowne, ale bardzo potrzebne – zaznaczyła Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora.

Realizacja inwestycji oznacza również stworzenie systemowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, a tym samym stanowi ochronę dziedzictwa narodowego kraju. – Zabezpieczamy historię i pamięć, miejsce ważne dla całej Europy – podsumowała prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

Planowana łączna wartość projektu wynosi blisko 80,5 mln zł, w tym ponad 66,5 mln zł pochodzi z dofinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Magdalena Gala

Rzecznik prasowy

RZGW w Krakowie

Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska podczas konferencji prasowej „Węzeł oświęcimski”

Dyrektor RZGW Kraków Małgorzata Sikora w wywiadzie dla TVP3 Kraków

Przekazanie placu budowy przy potoku Regulka w miejscowości Okleśna