Ta strona była aktualna do 1 marca 2019 r. 

Zapraszamy na nową stronę Wód Polskich

www.wody.gov.pl

Start nowego systemu informatycznego został ogłoszony podczas konferencji „ISOK -bezpieczne społeczeństwo, środowisko, gospodarka”. Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich powiedział, że uruchomienie ISOK-a jest momentem przełomowym i wielkim sukcesem Wód Polskich. ­– Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz całą gospodarką wodną, system przenosi nas w XXI wiek – podkreślił Przemysław Daca.

Komunikat Nr 1/2019 PGW WP RZGW w Bydgoszczy - przewidywany termin oddania do użytkowania śluzy Okole.

25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich wraz z Patrycją Szpak, Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych 22 lutego uczestniczyli w obradach Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Przedstawiciele kierownictwa Wód Polskich przybyli na zaproszenie Zbigniewa Kuszlewicza, Przewodniczącego KSZNOŚiL oraz przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 18 lutego rozpoczął prace przy realizacji projektu „Węzeł oświęcimski”. Poprzez symboliczne wbicie łopaty teren budowy został przekazany wykonawcom. Następnie przy Centrum Obsługi Turystów w Brzezince odbyła się konferencja prasowa RZGW Kraków poświęcona realizacji tego projektu.

Zbiornik Przeworno w powiecie strzelińskim w województwie dolnośląskim będzie wyremontowany. W ramach pierwszego etapu prac wykonane zostanie doszczelnienie zapory czołowej za pomocą specjalnej przesłony na odcinku 500 metrów. Koszt tych prac szacowany jest na niemal 4 miliony złotych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 15 lutego 2019 r. przejęło z rąk dotychczasowego inwestora – Marszałka Województwa Opolskiego dokumentację projektowo-techniczną przebudowy polderu Żelazna. Za sprawą tego kroku realizacja inwestycji nadzwyczaj ważnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Opola zmierza ku wkroczeniu w zasadniczą fazę.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna ważną inwestycję. Nowo powstający most kolejowy w Podjuchach będzie funkcjonalny i nowoczesny. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym i dla polsko-niemieckiej akcji lodołamania, która rokrocznie prowadzona jest przez RZGW Szczecin.

25 lutego 2019 roku odbędzie się konferencja „ISOK - BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO, GOSPODARKA” inaugurująca funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju.