Przemysław Daca Prezes Wód Polskich wraz z Patrycją Szpak, Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych 22 lutego uczestniczyli w obradach Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Przedstawiciele kierownictwa Wód Polskich przybyli na zaproszenie Zbigniewa Kuszlewicza, Przewodniczącego KSZNOŚiL oraz przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas rozmów Prezes Przemysław Daca potwierdził, że podwyżki dla pracowników Wód Polskich będą wpływały do końca marca br., z wyrównaniem od stycznia 2019 roku.

W czasie spotkania w KSZNOŚiL dyskutowano również o mechanizmie wdrożenia podwyżek, który zostanie wypracowany. W gospodarce wodnej nie było podwyżek płac od wielu lat. Wody Polskie, w drugim roku swojego istnienia, po raz pierwszy wypłacą pracownikom podwyższonego wynagrodzenia z wyrównaniem.