na zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie materiałów graficznych na temat Morza Bałtyckiego

Wybór oferty:

SFT SERWIS Sp. z o.o.

zapytanie

załącznik

Uzasadnienie wyboru:

Firma SFT SERWIS Sp. z o.o. przedstawiła ofertę spełniającą oczekiwania zamawiającego, a jednocześnie przysłała projekty graficzne zarówno zakładek, jak i podstawek, które zostały pozytywnie ocenione. Oferta spełnia również kryterium finansowe zamawiającego, a także termin realizacji zamówienia mieści się w terminie przewidzianym przez zamawiającego.