na usługę doradztwa podatkowego w zakresie VAT, CIT i szkolenia z JPK

wybór oferty:

Mariusz Nowak

Doradca Podatkowy

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa podatkowego i przeprowadzenie szkolenia z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

szczegółowy opis

załącznik

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferent przedstawił ofertę spełniającą oczekiwania Zamawiającego, która została pozytywnie oceniona. Oferta mieści się w środkach planowanych na realizację zamówienia, a także termin realizacji zamówienia mieści się w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Dodatkowym atutem jest doświadczenie oferenta w bezpośrednim przeprowadzeniu centralizacji VAT, CIT.