na zakup, instalację i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych

Wybór oferty: Infokrak s.c.

zapytanie

załącznik

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferent przedstawił ofertę spełniającą oczekiwania Zamawiającego, która została pozytywnie oceniona. Oferta mieści się w środkach planowanych na realizację zamówienia