„Ekspertyza dot. postępu z wdrażania działań w ramach wdrażania ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY