2019.02.12 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019.01.21 - zapytanie ofertowe

2019.01.21 - załącznik nr 6

2019.01.21 - wzór umowy

2019.01.21 - oświadczenie wykonawcy (plik PDF)

2019.01.21 - oświadczenie wykonawcy (plik DOC)