Pan Robert Kęsy, p.o. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przewodniczył obradom podczas 24. Posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, które odbyło dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Szczecinie.

W Posiedzeniu ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, IMGW-PIB we Wrocławiu, WIOŚ we Wrocławiu oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-niemieckich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2017 rok.