Projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły oraz projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Ucker, Świeżej, Pregoły, Niemna, Łaby, Jarftu, Dunaju i Dniestru dostępne są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Wszystkie projekty zostały zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt PZRP dla obszaru dorzecza Wisły: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277452

Projekt PZRP dla obszaru dorzecza Odry: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277450

Projekt PZRP dla obszaru dorzecza Pregoły: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277451

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Wisły: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277456

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Odry: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277501

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Ucker: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277457

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Świeżej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277459

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Pregoły: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277500

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Niemna: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277502

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Łaby: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277503

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Jarftu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277504

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Dunaju: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277506

Projekt aPGW dla obszaru dorzecza Dniestru: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277508