Z okazji Światowego Dnia Wody w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój a gospodarka wodna”, którą otworzył minister środowiska, prof. Jan Szyszko. Współorganizatorem konferencji był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

- Zrównoważony rozwój służy trwałości zasobów naturalnych, a więc także zasobów wodnych. Gospodarka wodna ma w tym ogromną rolę do odegrania – powiedział minister Szyszko.

Światowy Dzień Wody po raz pierwszy został zorganizowany w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest jedną z niewielu uroczystości, której celem jest podkreślenie wagi wody dla istnienia i rozwoju ludzkości. - To również okazja do zastanowienia się, jak w zrównoważony sposób korzystać z zasobów wody i jak wykorzystać ją dla dobra kraju – powiedział podczas konferencji w ministerstwie Leszek Bagiński, przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

Oprócz ministra Jana Szyszko w konferencji wzięli udział m.in. Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, odpowiedzialny za gospodarkę wodną, Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz i przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

- Woda nie jest dana raz na zawsze - mówił w swym wystąpieniu wiceminister Mariusz Gajda. - Dlatego jej zasoby nie mogą być towarem i ulegać prywatyzacji, ponieważ mają ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. W naszym kraju już występują niedobory wody, m.in. w okolicach Koniecpola. Drugą ważną sprawą jest zagrożenie powodziowe. Mimo to gospodarkę wodną po 1989 r. w naszym kraju bardzo zaniedbano, przeznaczano na nią o wiele za małe środki w stosunku do potrzeb, nie przeprowadzono jej kompleksowej reformy, przez co nie mogła się rozwijać. Teraz jest szansa na tę reformę. Jeśli jej nie wykorzystamy, to znów będziemy mieć, tak jak dotąd, jedynie działania doraźne, od powodzi do powodzi, od suszy do suszy.

Minister Gajda zapowiedział, że reforma gospodarki wodnej – planowana przez resort środowiska – będzie polegać m.in. na wzmocnieniu w niej roli państwa i zmianie modelu zarządzania nią na tzw. model zlewniowy. – Jest propozycja, by utworzyć Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, na wzór Lasów Państwowych, na bazie istniejących instytucji – mówił wiceminister Mariusz Gajda.

Głos zabrała także Iwona Koza, pełniąca obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Musimy pamiętać, że każdą polską rzekę, jezioro czy nawet naszą część Bałtyku powinniśmy zawsze traktować jako część zasobów niezbędnych do życia i funkcjonowania - podkreślała. - Nie stać nas na bezrefleksyjne marnowanie wody. Musimy poprawić gospodarowanie nią, bo Polska ma o wiele niższe zapasy wody niż średnia europejska. Zarządzanie wodą i magazynowanie jej wszędzie gdzie spadnie powinno stać się naszym priorytetem, jeśli chcemy przetrwać suche lata.

O Światowym Dniu Wody, jego znaczeniu i powodach zorganizowania konferencji mówił Leszek Bagiński, przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

- Światowy Dzień Wody pozwala na podkreślenie wagi wody dla istnienia i rozwoju ludzkości. To również okazja do zastanowienia się jak w zrównoważony sposób korzystać z zasobów wody i jak wykorzystać ją dla dobra kraju – powiedział.

Podczas konferencji w ministerstwie eksperci dyskutowali o możliwościach korzystania z krajowych zasobów wodnych z poszanowaniem środowiska. Prelekcja o konieczności adaptacji polityki wodnej do zmian klimatu, dr hab. inż. Tomasza Okruszko, dotknęła problemów zmniejszających się zasobów wody w Polsce. Z kolei prof. Jan Żelazo wygłosił wykład o konfliktach i kompromisach w gospodarce wodnej.

W trakcie konferencji wręczono również jedno z najważniejszych odznaczeń w gospodarce wodnej: „Kroplę Wody”. To wyróżnienie przyznawane przez dyrektorów wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a fundowane przez prezesa KZGW, otrzymał w 2016 roku prof. Jan Szyszko – minister środowiska.

Idea utworzenia nagrody Kropla Wody i związanej z nią statuetki oraz honorowania nią osób szczególnie zasłużonych dla gospodarki wodnej zrodziła się w 2001 r. z inicjatywy Dyrektora RZGW w Szczecinie, Andrzeja Krefta. W ten sposób postanowiono upamiętnić 10. rocznicę utworzenia siedmiu RZGW z siedzibami w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie i wprowadzenie w Polsce zarządzania zasobami wodnymi w obszarach dorzeczy. O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła składająca się z dyrektorów RZGW, a funkcję Dziekana Kapituły pełni dyrektor RZGW w Warszawie. Do tej pory uhonorowano 23 osoby zasłużone dla gospodarki wodnej.