Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Mariusz Gajda 3 stycznia powołał dyrektorów 11 regionalny zarządów gospodarki wodnej, ich zastępców oraz dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Nowo powołani dyrektorzy jednostek organizacyjnych Wód Polskich odebrali nominacje podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska.

Departamentami w KZGW będą kierowali:

 • Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą – Anna Jastrzębska jako zastępca dyrektora
 • Departament Usług Wodnych – Adrian Kołczewiak
 • Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym – Przemysław Gruszecki
 • Departament Ekonomiczny – Małgorzata Kalinowska jako zastępca dyrektora
 • Departament Organizacyjny – Jacek Mazur
 • Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Andrzej Kulon

Dyrektorami następujących regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostali:

 • RZGW w Białymstoku – Mirosław Markowski
 • RZGW w Bydgoszczy – Leszek Kawczyński
 • RZGW w Gdańsku – Stanisław Otremba
 • RZGW w Gliwicach – Tomasz Cywiński
 • RZGW w Krakowie – Aleksandra Malarz
 • RZGW w Lublinie - Agnieszka Szymula
 • RZGW w Poznaniu – Magdalena Żmuda
 • RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda
 • RZGW w Szczecinie – Łukasz Kolanda
 • RZGW w Warszawie – Dariusz Tomczak
 • RZGW we Wrocławiu – Teresa Szczerba

Zastępcami dyrektorów następujących rzgw zostali:

 • RZGW w Białymstoku – Marek Jadeszko
 • RZGW w Bydgoszczy – Agnieszka Siłacz
 • RZGW w Gdańsku – Krzysztof Roman
 • RZGW w Krakowie – Tomasz Sądag
 • RZGW w Lublinie – Grzegorz Lipczuk
 • RZGW w Poznaniu – Roman Strzelczyk
 • RZGW w Rzeszowie – Agnieszka Duszkiewicz
 • RZGW w Szczecinie – Alicja Małgorzata Michałowska
 • RZGW w Warszawie – Elżbieta Czyż
 • RZGW we Wrocławiu – Jacek Drabiński

2 stycznia Minister Środowiska prof. Jan Szyszko powołał na stanowiska zastępców prezesa Wód Polskich Iwonę Kozę, Roberta Kęsego i Mateusza Balcerowicza. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało 1 stycznia na postawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Wody Polskie są, jako państwowa osoba prawna, głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Rzecznik prasowy

Daniel Kociołek