Sytuacja hydrologiczna kraju jest stabilna. Wody Polskie monitorują poziomy wód na rzekach i zbiornikach retencyjnych. 6 lutego o godz. 11.00 stany alarmowe poziomu wód zostały przekroczone na ośmiu rzekach (Drwęca, Obra, Noteć, Warta, Liwiec, Pisa, Węgorapa, Gwda). W większości z tych przypadków poziom wody obniża się. Prognozy pogody są dobre. W najbliższych dniach nie powinno padać.

Poniższa tabela dotycząca stanu wód w zlewni Warty  i Noteci z godziny 15.30 ukazuje zmiany w stosunku do pomiarów z godz. 11.00. Zgodnie z tym danymi, sytuacja jest stabilna.

 

Opracowanie własne na podstawie danych IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych mogących mieć wpływ na sytuację hydrologiczną w regionie wodnym Warty. Zgodnie z prognozami pogody, w najbliższych dniach nie powinno padać. Stany wód powinny być wciąż stabilne. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Wody Polskie uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych.