Z uwagi na korzystną sytuację meteorologiczną sytuacja na rzekach w regionie wodnym Warty i Noteci ulega stabilizacji i stopniowej poprawie. Wody Polskie na bieżąco monitorują stany wód.

W zlewni Noteci stan wody na Gwdzie (wodowskaz Piła) od wczoraj spadł poniżej stanu alarmowego. Stan alarmowy nadal utrzymuje się w Białośliwiu, Czarnkowie, Nowym Drezdenku oraz Gościmcu, jednak obserwuje się niewielki spadek w Czarnkowie oraz stabilizację na pozostałych wodowskazach. W kolejnych dniach, przewiduje się niewielki spadek stanów.

W zlewni Warty stan alarmowy przekroczony jest na Warcie (wodowskaz Gorzów Wielkopolskim) oraz na Obrze (Bledzew). W Gorzowie Wielkopolskim obserwuje się stabilizację, na pozostałych wodowskazach również przewidywana jest stabilizacja stanów.

W regionie wodnym Warty prowadzony jest stały monitoring stanów wody, służby utrzymywane są w stanie gotowości. W dniach 1-2 lutego z udziałem pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyły się spotkania z Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa lubuskiego, na których omówiona została aktualna sytuacja hydrologiczna.