12 marca w Szczecinie odbyła się XVII Narada Przednawigacyjna „Polska Żegluga Śródlądowa 2018”. Podczas spotkania poruszono bieżące tematy dotyczące gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, realizacji zadań inwestycyjnych i przeciwpowodziowych. Nie zabrakło także zagadnień związanych z organizacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W spotkaniu wzięli udział m.in: Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich oraz Krzysztof Woś –Zastępca Prezesa Wód Polskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele armatorów, Urzędów Żeglugi Śródlądowej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nie brakowało także naukowców, samorządowców czy aktywistów związanych z gospodarką morską.

Celem narady jest omówienie bieżących zagadnień i problemów z zakresu żeglugi śródlądowej, wymiana poglądów między armatorami, a organami administracji żeglugowej wodnej i instytucjami nadzorującymi. Dyskutowano między innymi o stanie i rozwoju polskich dróg wodnych, o projektach aktów prawnych, realizacji zaplanowanych zadań i inwestycji czy o zadaniach z zakresu hydrotechniki. Narada jest także corocznym forum wymiany informacji o problemach polskiej żeglugi śródlądowej na wodach unijnych.

Michał Kaczmarek
PGW Wody Polskie, RZGW w Szczecinie