23 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie prezes Przemysław Daca spotkał się z likwidatorami wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie organizacji Wód Polskich.

Podczas spotkania, które zostało zorganizowane z inicjatywy prezesa Wód Polskich, przedstawiciele marszałków województw przekazali, że marszałkowie ponownie rozważą sprawę wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastek za 2017 r. dla części z pracowników Wód Polskich z budżetów urzędów marszałkowskich. Większość urzędów marszałkowskich wypłaciła już należne wygrodzenia swoim byłym pracownikom, którzy 1 stycznia przeszli do Wód Polskich. Ponadto ustalono, że przedstawiciele marszałków wyznaczą spośród siebie koordynatora, który będzie kontaktował się z zarządem Wód Polskich. Usprawni to komunikację i ułatwi powtarzanie dobrych rozwiązań dotyczących współpracy z niektórymi województwami we wszystkich przypadkach.

Reforma gospodarki wodnej doprowadziła do połączenia rozproszonych dotąd kompetencji z zakresu zarządzania zasobami wodnymi. Do końca ubiegłego roku kompetencje te posiadały jednostki samorządowe i rządowe. Obecnie Wody Polskie mogą prowadzić spójne i skoordynowane działania przede wszystkim dla ochrony mieszkańców naszego kraju przed powodzią i suszą.​

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie