Prezes PGW Wody Polskie, Przemysław Daca, 27 i 28 marca br., wizytował region wodny Dolnej Wisły.

Prezes PGW Wody Polskie, Przemysław Daca, 27 i 28 marca br., wizytował region wodny Dolnej Wisły. Wizyta była częścią intensyfikacji monitoringu przeciwpowodziowego kraju zaleconej przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Jednocześnie Prezes zapoznał się ze postępami nad organizacją nowych struktur PGW Wody Polskie w regionie Dolnej Wisły.
Podczas wizyty Prezes Daca odwiedził istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego obiekty hydrotechniczne:

  • Pompownię w Dziewięciu Włókach,
  • Stopień wodny Gdańska Głowa,
  • Pompownię w Chłodniewie,

Obiekty te stanowią kluczowe elementy systemu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław, obszaru o najwyższym zagrożeniu powodziowym w Polsce.

Następnie delegacja, w skład której wchodziła, obok Prezesa, dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Gdańska, udała się do Zarządu Zlewni w Chojnicach. Ta jednostka organizacyjna Wód Polskich odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia nowych struktur po zmianie ustawy Prawo Wodne.  Zarząd Zlewni w Chojnicach został stworzony praktycznie od zera. Na koniec Prezes odwiedził stopień wodny w Mylof, którego załoga czynnie walczyła ze skutkami nawałnicy w sierpniu ubiegłego roku.

Drugiego dnia wizyty Przemysław Daca spotkał się z przedstawicielami pomorskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Trawicki. Prezes Wód Polskich przedstawił zebranym efekty wnioski z obserwacji z dnia poprzedniego, potwierdzając brak aktualnego zagrożenia powodziowego w regionie. Wnioski te potwierdziła w swojej prezentacji dyrektor RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie, Aleksandra Bodnar, przedstawiając szczegółowo sytuację hydrologiczną w regionie. Z kolei zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku ds. suszy i powodzi, Krzysztof Roman, zaprezentował najważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe Wód Polskich w regionie wodnym Dolnej Wisły. Podczas spotkania poruszono również kwestie organizacji Wód Polskich do pełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy Prawo Wodne, m.in. regulacji taryf za wodę i ścieki oraz wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Prezes Daca mówił także o roli PGW w całościowym i systemowym zarządzaniu wodami w Polsce. Uczestniczący w spotkaniu Wicemarszałek Krzysztof Trawicki powiedział, że za wzorcowe w skali kraju należy uznać relacje Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z Wodami Polskimi. 

Władysław Sulęta, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiedział, że spotkanie utwierdziło osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie o pełnej kontroli PGW Wody Polskie nad zagrożeniami hydrologicznymi.

PGW Wody Polskie
RZGW Gdańsk

Fot. Wody Polskie (RZGW Gdańsk)