Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach otworzyło ten szlak nawigacyjny dla żeglugi.

Po przerwie zimowej, jednostki pływające 3 kwietnia wróciły na wody kanału w dolinie rzeki Kłodnicy. Śluzowanie odbywa się w dni robocze, w godz. 6.00-22.00.

Kanał Gliwicki (nazywany także Górnośląskim) od lat trzydziestych ubiegłego wieku łączy Górny Śląsk z Odrą. Sześć śluz na 42 km odcinku, między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem, zapewnia żeglugę transportową i turystyczną.

Mimo że śluzy umożliwiające pokonanie różnicy poziomów wody są zabytkowe, to za sprawą sukcesywnie prowadzonych prac modernizacyjnych, pozwalają bezpiecznie i sprawnie pokonywać drogę wodną.

- Otwarcie dla żeglugi Kanału Gliwickiego poprzedziło sondowanie szlaku, rewizja drogi wodnej. Dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach duże znaczenie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego miała też wizyta terenowa Prezesa Wód Polskich – informuje Łukasz Lange, p.o. Dyrektor RZGW w Gliwicach.

- 21 marca Przemysław Daca odwiedził gliwicki port. Wizyta była okazją, by potwierdzić plany Śląskiego Centrum Logistyki S.A., zgodnie z którymi żegluga towarowa na wodach Kanału Gliwickiego zostanie zintensyfikowana, a ilość węgla wyprawianego z Gliwic do Wrocławia podwojona – dodaje Lange.

Przeładunek urobku w Śląskim Centrum Logistyki S.A. wznowiono w ubiegłym roku, po pięcioletniej przerwie. Pierwsze barki wypełnione węglem wypłynęły z Portu Gliwice 14 lipca 2017 roku, pokonując Kanał Gliwicki i rzekę Odrę, dotarły do Wrocławia. Dzięki temu zapoczątkowano transport zakontraktowanych ponad 120 tys. ton węgla. W nadchodzącym sezonie żeglugowym Kanałem Gliwickim może być wyprawionych blisko 250 tys. ton tego surowca.

W poprzednim sezonie nawigacyjnym Kanał Górnośląski pokonało ponad 12 tys. jednostek pływających, podczas gdy dwa lata wcześniej prześluzowano 5 tys. Spodziewana intensyfikacja żeglugi jest możliwa dzięki realizowanym projektom modernizacyjnym.

Prace na śluzach Kanału Gliwickiego są kontynuowane w Łabędach, Dzierżnie, Sławięcicach i Nowej Wsi. Trzy lata temu administrator drogi wodnej zakończył modernizację obiektów w Rudzińcu i Kłodnicy.

Całość prac uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki doświadczeniu RZGW w Gliwicach prace o wartości niemal 123 mln zł są prowadzone w sposób nieutrudniający żeglugi. Ze szlaku, poza barkami transportowymi, korzystają również wodniacy doceniający walory turystyczne Kanału Gliwickiego.

Na podstawie informacji Lindy Hofman, Rzecznik Prasowej RZGW w Gliwicach opracował Jacek Sądej, Wydział Komunikacji Społecznej.

Fot. Wody Polskie (RZGW Gliwice)