W odcinku programu „Superwizjer”, który został wyemitowany w telewizji TVN24 w sobotę 7 kwietnia 2018 r. o godz. 20.00 przedstawiono informacje nieprawdziwe i wprowadzające telewidzów w błąd.

Podczas programu powtarzano tezę, że PGW Wody Polskie nie działają. Sugerowano również, że PGW Wody Polskie podjęły już decyzję o wyborze dostawcy na oprzyrządowanie do mierzenia ilości i temperatury odprowadzanych ścieków.

Oświadczamy, że PGW Wody Polskie funkcjonują, wypelniając swoje ustawowe obowiązki. Wody Polskie zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom Polski przed powodzią. Całodobowo monitorowana jest sytuacja hydrologiczna w kraju. Urządzenia hydrotechniczne, w tym przepompownie działają sprawnie. Wnioski na pozwolenia wodnoprawne są przyjmowane w 392 punktach na terenie całego kraju. Decyzje administracyjne wydawane są terminowo, zgodnie z KPA. We wszystkich regionach bez opóźnień prowadzone są inwestycje hydrotechniczne. Propagowanie informacji o niedziałaniu PGW Wody Polskie jest nieprawdziwe, może prowadzić do potęgowania wśród obywateli niczym nieusprawiedliwionego poczucia strachu. Jest także krzywdzące dla ponad 5500 pracowników Wód Polskich, którzy sumiennie i rzetelnie wypełniają zadania ważne dla wszystkich Polaków.

Informujemy, że PGW Wody Polskie nie podjęły żadnych działań zmierzających do wyboru dostawcy urządzeń do pomiaru odprowadzanych ścieków. Zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy - Prawo wodne, Wody Polskie mają wyposażyć podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 268 ust. 1 ww. ustawy w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury odprowadzanych ścieków. Zgodnie z Prawem wodnym nastąpić to powinno do końca 2020 roku, tzn. w ciągu trzech lat od wejścia ustawy w życie. Przyrządy, o których mowa podlegają prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Oznacza to, że będą one spełniały kryteria określone w akcie wykonawczym wydawanym na podstawie przepisu ww. ustawy. Przyrządy te będą musiały uzyskać certyfikację, która dla podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne będzie gwarancją ich poprawnego działania. Rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane. Nie znane są więc dane techniczne umożliwijące określenie specyfikacji. Dopiero po wydaniu wspomnianego rozporządzenia Wody Polskie będą mogły ogłosić przetarg na zakup tych przyrządów pomiarowych. Wody Polskie będą zobowiązane do zgłoszenia tego przetargu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Każdy z zainteresowanych producentów, który spełni kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będzie mógł przystąpić do tego przetargu. Będzie to zamówienie publiczne, a więc zostanie ono przeprowadzone na podstawie i zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zależy nam na tym, by cały ten proces przebiegał transparentnie i na równych zasadach określonych przez prawo. 

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik prasowy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie