W imieniu pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dziękuję marszałkom województw, którzy wypłacili dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.

Pomimo pojawiających się po stronie części marszałków województw wątpliwości prawnych, dotyczących obowiązku wypłacenia pracownikom Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku byli zatrudnieni w podległych marszałkom jednostkach, tzw. trzynastek, marszałkowie za najważniejsze uznali dobro swoich byłych pracowników.

Z żalem przyjąłem jednak wiadomość o niewypłaceniu tzw. trzynastek przez marszałków województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Pracowników Wód Polskich, którzy nie otrzymali dotąd należnego im dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. zapewniam, że kierownictwo Wód Polskich dokłada wszelkich starań, by otrzymali oni należne im pieniądze.

Przemysław Daca
Prezes PGW Wody Polskie