Prezes Przemysław Daca uczestniczył w Opolu w Konwencie Marszałków Województw RP. Podczas spotkania Prezes Wód Polskich podsumował pierwsze miesiące funkcjonowania Gospodarstwa. Prezes położył nacisk na dobrą organizację pracy 392 jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie na terenie całego kraju. Podkreślił, że granice działalności poszczególnych ogniw Wód Polskich odpowiadają mapie hydrograficznej Polski i nie odpowiadają podziałowi administracyjnemu. Dlatego, dla ułatwienia kontaktu z klientami, każde biuro terenowe Wód Polskich udziela informacji i przyjmuje wnioski.

Podczas dyskusji poruszono sprawę "trzynastek" dla byłych pracowników zarządów melioracji, którzy w styczniu 2018 r. zostali pracownikami Wód Polskich. Prezes PGWWP podziękował marszałkom za to, że zadbali o swoich byłych pracowników i wypłacili im tzw. trzynastki. Tylko jedno województwo nie przekazało środków dla byłych pracowników Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Kolejnym tematem dyskusji Prezesa Przemysława Dacy z marszałkami reprezentującymi 16 regionów był proces przejmowania przez PGWWP majątku Skarbu Państwa od wojewódzkich władz samorządowych. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż każde województwo ma inne procedury w przekazywaniu zbiorników, przepompowni, wałów przeciwpowodziowych i sprzętu do obsługi urządzeń wodnych. Także stopień zaawansowania procesu przejmowania jest bardzo zróżnicowany. Sprawy te wymagają koordynacji i konieczność dzielenia się dobrymi praktykami. Prezes PGW zadeklarował kolejne spotkania, tym razem z udziałem dyrektorów regionalnych dyrekcji Wód Polskich i zarządów melioracji, które do końca 2017 r. w imieniu marszałków zarządzały majątkiem.

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik prasowy

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego