Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ukończyło przebudowę wiślanego wału przeciwpowodziowego na odcinku Sartowice – Nowe. Wały te chronią tereny zamieszkałe przez 4 tys. mieszkańców.

Kosztem przeszło 18 mln. zł wykonana została przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wiśle na odcinku Sartowice – Nowe. W czwartek, 26 kwietnia 2018 r., odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji. Na spotkaniu obecny był prezes PGW Wody Polskie, Przemysław Daca, wojewoda kujawsko–pomorski, Mikołaj Bogdanowicz i wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa oraz władze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z Gdańska i Zarządów Zlewni.

Inwestorem zadania był Kujawsko–Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, który od stycznia br. wszedł w skład struktur Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kadra Zarządu Melioracji, która rozpoczęła inwestycję w lipcu zeszłego roku obecnie ją zakończyła już jako pracownicy Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Toruniu. Inwestycja ta zwieńczyła kilkuletnie prace nad remontem całego, ponad 30-kilometrowego wału.

Prezes, Przemysław Daca, w swoim wystąpieniu stwierdził, iż inwestycja ta jest modelowym przykładem dobrych praktyk przy przejmowaniu kompetencji i przechodzenia pracowników z jednostki samorządowej do państwowej.

Przebudowany wał znajduje się na lewym brzegu Wisły i chroni 9,5 tys. ha gruntów w gminach Świecie nad Wisłą i Dragacz w powiecie świeckim, zamieszkane przez ponad 4 tys. mieszkańców.

Długość wyremontowanego odcinka to 3,5 km. Wysokość wału od 4,5 do 8,2 m.

Projekt był dofinansowany przez Unię Europejską (85 proc.), NFOŚiGW, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Skarb Państwa.

Fot. Wody Polskie