Już po raz dziesiąty przedszkolaki, uczniowie szkoły, absolwenci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz mieszkańcy Miłocina w ramach inicjatywy obywatelskiej posprzątali brzegi i okolice przepływającej przez ich miejscowość rzeki Ciemięgi. Akcję wsparło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, przekazując uczestnikom rękawice oraz worki na śmieci.

Jak podkreśliła Pani Agnieszka Szymula – dyrektor RZGW w Lublinie - „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju, a woda to nasze narodowe dobro, o które wspólnie musimy dbać. Dlatego my jako RZGW w Lublinie bardzo chętnie włączamy się w takie inicjatywy, które są niezmiernie cenne, z jednej strony dają wymierne efekty materialne  w postaci uprzątniętych śmieci, z drugiej kształtujące postawy ekologiczne przyszłych pokoleń”. Głównym organizatorem akcji jest lokalne stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”. Jak powiedział nam Krzysztof Górecki – prezes stowarzyszenia - „W tym roku w sprzątanie włączyło się ponad 150 osób. Łącznie zebrano ponad 20 worków śmieci”. Uroczyste podsumowanie akcji miało miejsce na terenie Szkoły Podstawowej w Miłocinie, podczas którego każdy z uczestników sprzątania otrzymał z rąk leśniczego Janusza Małka sadzonki drzewek ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Na zakończenie spotkania pani dyrektor podziękowała dzieciom i nauczycielom za wkład i zaangażowanie w popularyzację szacunku do przyrody oraz ochrony wody na Lubelszczyźnie przed zanieczyszczeniami, jednocześnie podkreślając szczególną rolę PGW Wody Polskie w kształtowaniu gospodarki wodnej Polski. „Przed nami sezon letni i wiele takich cennych inicjatyw będziemy wspierać” – dodała na zakończenie dyrektor Agnieszka Szymula.

Jarosław Kowalczyk
Rzecznik prasowy RZGW w Lublinie
fot. Wody Polskie