W związku z podejrzeniem nieprawidłowości, Prezes Wód Polskich zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o kontrolę realizacji projektu budowy wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Prezes Przemysław Daca przekazał tę informację podczas wizyty nad Jeziorem Jamno, gdzie spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz i dziennikarzami.

Wykonane przez były Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wrota sztormowe sprawiły, że nastąpił znaczny wypływ wody z jeziora. Dzieje się tak za sprawą szerokiego, pogłębionego kanału łączącego Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim. Były ZZMiUW był jednostką organizacyjną Województwa Zachodniopomorskiego. Od 1 stycznia tego roku za ten majątek Skarbu Państwa odpowiadają nowo utworzone Wody Polskie.

Prezes Przemysław Daca poinformował, że w celu pilnej analizy sytuacji na Jeziorze Jamno i wypracowania optymalnego sposobu zapobieżenia skutkom niewłaściwych działań inwestycyjnych na Kanale Jamneńskim, zwoła złożoną z niezależnych ekspertów radę techniczną przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich. Prezes podkreślił, że konieczne jest opracowanie wariantów kompleksowego rozwiązania problemu, uwzględniających bezpieczeństwo powodziowe, utrzymywanie dobrej jakości wód jeziora, możliwości migracji ryb i korzystania z wód.

Prezes Przemysław Daca zapowiedział też szerokie konsultacje społeczne z lokalnymi środowiskami i władzami.

Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej