Na spotkaniu z mediami przedstawiciele Wód Polskich odnieśli się do ostatnich doniesień o zrzucie wody na stopniu wodnym we Włocławku w sobotę 26 maja 2018 r.

Na wniosek stoczni rzecznej z Płocka doszło do zrzutu wody na stopniu wodnym Włocławek. Spowodowane to było niskim, jak na tę porę roku, stanem wody na Wiśle.  W dniach poprzedzających zrzut na stacji wodowskazowej Grudziądz poziom rzeki wynosił 180 cm. Uniemożliwiało to żeglugę. 

Natomiast na początku maja  gdy rozpoczynał się sezon lęgowy ptaków wodnych poziom wody był wyższy i 2 maja 2018 r. wynosił 324 cm a stan wody w dniu 5 maja 2018 r. wynosił 312 cm na  stacji wodowskazowej Grudziądz. Po zrzucie wody 26 maja, szczyt wezbrania związanego z alimentacją wyniósł 318 cm. Było to 6 cm mniej niż na początku maja. Podniesienie się wody przez zrzut jest tylko trwającym kilka, kilkanaście godzin uzupełnieniem poziomu pozwalającym na żeglugę i spławienie statków.

Na zdjęciach przesłanych przez armatora widać tzw. ptasie wyspy, które są powyżej lustra wody. Zdjęcia robione z sobotę 26 maja br. z pokładu płynącej barki.

Ponadto na odcinku rzeki Wisły Włocławek - Toruń w związku z erozją denną w wyniku samotnej, 50- letniej eksploatacji Stopnia we Włocławku i braku podparcia kolejnym Stopniem nie ma w zasadzie łach piaszczystych, gdzie mogą gnieździć się ptaki siewkowate. Zatem na tym odcinku nie ma możliwości lęgów na piaszczystych łachach, a co za tym idzie tutaj alimentacja nie mogła spowodować żadnych strat.

Jak podkreśliła Joanna Kopczyńska wiceprezes PGWWP, zrzut został przeprowadzony zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą Stopnia Wodnego Włocławek. Spełniono wymogi standardowej procedury opartej o pozwolenia techniczne i środowiskowe.

Prezes Daca powiedział, że mimo obecnie posiadanej wiedzy o zachowaniu procedur, zlecił kontrolę procedur zrzutu wody oraz wnikliwą analizę samej instrukcji wydanej w 2012 r.

Prezes podkreślił, że żegluga to przyszłość rozwoju gospodarczego. Świadczy o tym także poparcie środowisk lokalnych m.in. zawarte w dokumentach 5 województw i AGN. Jednak - zaznaczył Prezes PGW - rozwój transportu rzecznego nie może się odbijać na środowisku. Zrzuty wody zawsze budzą emocje, dlatego widzimy konieczność wyjaśniania i dialogu z różnymi środowiskami. Wystąpię o wspólne zorganizowanie przez Wody Polskie i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ministerstwo Środowiska konferencji nt. alimentacji wody i ogólnie gospodarowania zasobami wodnymi na stopniu rzecznym we Włocławku.

Wiceprezes Joanna Kopczyńska zaprosiła także ekologiczne środowiska pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami o metodyce szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. Więcej o konsultacjach w witrynie http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/news/show/70 

Zobacz nagranie konferencji

Fot. Wody Polskie

Fot. Wiślane łachy widoczne 27 maja 2018 r. przed południem