Pracownicy Wód Polskich uczestniczą w akcji usuwania kropelkowego wycieku oleju napędowego na dnie rzeki Wisły z rurociągu PERN w Płocku. Sytuacja jest pod kontrolą, a zagrożenie ekologiczne nie występuje.

Pracownicy Zarządu Zlewni Wód Polskich we Włocławku wspierają ratowników PERN-u oraz Państwowej Straży Pożarnej, a dyrektor Zarządu Zlewni uczestniczy w spotkaniach sztabu kryzysowego. Działające na miejscu służby nie stwierdziły dotąd zagrożenia dla ujęć wody, mieszkańców, ryb czy ptaków. WIOŚ pobrał próbki wody za zaporą ustawioną przez ratowników.