W związki z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy tymczasowej przeprawy mostowej na Dunajcu w Nowym Sączu informujemy, że dyrektor Wód Polskich RZGW w Krakowie, Małgorzata Sikora przekazała Miejskiemu Zarządowi Dróg warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt wykonawczy. Pozwoli to na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej uwzględniającej specyfikę rzeki górskiej i zabezpieczenie przed powodzią.

Po przekazaniu warunków technicznych dyrektor RZGW w Krakowie zapewniła, że Wody Polskie służą dobru wszystkich mieszkańców. Dyrektor podkreśliła, że dla zapewnienia szybkiego procesu inwestycyjnego Wody Polskie dołożą wszelkich starań, by przeprawa spełniała kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dyrektor dodała także, że Wody Polskie od momentu przedłożenia przez inwestora dokumentacji projektowej, mają 6 tygodni na wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę przeprawy mostowej.

PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie