W serwisie DanePubliczne.gov.pl udostępniamy Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) zawierającą jednolite części wód. Jednolite części wód, udostępnione w formacie kmz, można otworzyć bezpośrednio w programie Google Earth (zalecamy instalację na komputerze).

Do pobrania:

JCW_rzeczne

JCW jeziorne

JCW_przybrzeżne

JCW_przejściowe

zlewnie_JCW_powierzchniowych

JCW_podziemne

Dane o jednolitych częściach wód (JCW) można również pobrać ze strony projektu II aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, gdzie zamieszczona jest część opisowa i graficzna planów gospodarowania wodami.

W zakładce materiały do pobrania w katalogu geobaza aPGW umieszczono geobazę i folder SHP zawierający wektorowe warstwy przestrzenne.