Leszka Czarnego 3 to nowy adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nowa siedziba lubelskiego oddziału Wód Polskich została uroczyście otwarta w piątek 20 lipca.

 - Wody Polskie skupiają wszystkie kompetencje, które były do tej pory rozproszone wśród siedmiu ministerstw, marszałków województw, starostów, gmin i prezydentów miast. Cieszy fakt, że jeden z jedenastu regionalnych zarządów został utworzony tu, w Lublinie - powiedział prezes Wód Polskich. Przemysław Daca dodał, że nowy obiekt jest łatwo dostępny, dysponuje przestronnym parkingiem i zapewnia dobre warunki pracy.

   

Fot. Wody Polskie. Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich razem z Agnieszką Szymulą - Dyrektor RZGW w Lublinie i Agatą Grulą – Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nowa siedziba regionalnego zarządu Wód Polskich została wynajęta na korzystnych warunkach. W cenie najmu ujęto pełne nowoczesne wyposażenie lokalu. Poza RZGW, w budynku swoją siedzibę ma inna jednostka organizacyjna Wód Polskich, Nadzór Wodny w Lublinie, który podlega Zarządowi Zlewni w Zamościu.

- To dzięki wspólnym działaniom i staraniom osób, którym zależy na rozwoju Lubelszczyzny udało się utworzyć Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nowa siedziba przyczyni się do pozytywnego budowania marki Wody Polskie, poprawi warunki obsługi interesantów i pracy załogi RZGW w Lublinie – powiedziała dyrektor lubelskiego RZGW Agnieszka Szymula.

Fot. Wody Polskie. Pracownicy lubelskiego oddziału Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia tego roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Na terenie działania RZGW w Lublinie funkcjonują zarządy zlewni w Zamościu, Białej Podlaskiej oraz Sokołowie Podlaskim. W ich skład wchodzą 22 nadzory wodne. Lubelskie jednostki Wód Polskich administrują zlewniami Bugu i Wieprza wraz z ich dopływami o łącznej długości ponad 10 300 km. Zarządzają około 120 km wałów przeciwpowodziowych, 17 zbiornikami i jeziorami, w tym zbiornikiem retencyjnym w Nieliszu o powierzchni 888 ha i pojemności ok. 19,5 mln m3.

Fot. Wody Polskie. Nowa lubelska siedziba Wód Polskich.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyła również Agata Grula – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poświęcenia siedziby Wód Polskich dokonał ks. prał. dr Tadeusz Pajurek, któremu towarzyszył proboszcz parafii św. Józefa ks. dr Adam Bab.

Jarosław Kowalczyk
Rzecznik Prasowy RZGW w Lublinie