W związku z pojawiającymi się pytaniami nt. możliwości żeglugi po Kanale Bydgoskim przypominamy, że w sezonie zimowym zamyka się dla żeglugi śródlądowe drogi wodne.

ENGLISH:

In regard to some questions about the possibility of navigation on the Bydgoszcz Canal, we remind that in the winter season inland waterways are closed for shipping. Below, we publish the navigational report of the regional board of the Polish Waters from 4th of December 2018. 

Poniżej ponownie publikujemy komunikat nawigacyjny regionalnego zarządu Wód Polskich z 4 grudnia tego roku.