20 grudnia 2018 r w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miała miejsce konferencja prasowa, w trakcie której przedstawiciele PGW Wody Polskie zaprezentowali informację o procedurze zatwierdzania cen za wodę i ścieki, w tym m.in. na terenie miasta Rzeszowa.

Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawiła, jak przebiegał proces ustalania taryf na terenie miasta Rzeszowa. W marcu 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie wystąpiło do Dyrektora RZGW w Rzeszowie z wnioskiem o zatwierdzenie zaproponowanych stawek za wodę i ścieki na najbliższe trzy lata. Po dokonaniu analizy wniosku Dyrektor RZGW w Rzeszowie decyzją z dnia 17 kwietnia 2018 r. orzekł o zatwierdzeniu przedstawionych we wniosku MPWiK-u taryf. 

Podczas konferencji zdementowano także pojawiające się w ostatnim czasie nieprawdziwe doniesienia prasowe, jakoby to Wody Polskie ustalały wysokość stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Podkreślono, że to jednostki samorządowe przedstawiają propozycję wysokości opłat za wodę i ścieki, a Wody Polskie, zatwierdzają je po uprzedniej weryfikacji, czy nie zawierają nieuzasadnionych zawyżonych kosztów. Dyrektor Paweł Rusiecki – Szef Pionu Taryf, zaprezentował jak w skali całego kraju przebiega proces zatwierdzania taryf. Do Wód Polskich wpłynęło ponad 2700 wniosków, z których zatwierdzono już ponad 2600. - Trzeba podkreślić, zaznaczył Paweł Rusiecki – że Wody Polskie już na etapie weryfikacji wniosków wyjaśniały nieprawidłowości w naliczaniu stawek. Natomiast dokonana analiza pozwoliła stwierdzić, że wysokość opłat za wodę i ścieki na terenie miasta Rzeszowa kształtuje się dokładnie na poziomie średniej krajowej.

Na zakończenie powołując się na Raport NIK wskazujący, że 30% gmin nie sprawuje żadnej kontroli nad polityką wodnościekową oraz na doświadczenie pracowników Wód Polskich zajmujących się weryfikacją zaapelowano do radnych o nadzór nad przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi.

- Wody Polskie sprawdzają wnioski firm wodociągowych raz na kilka lat – powiedział Rusiecki – Doświadczenie wielu gmin pokazuje, że konieczna jest stała kontrola wydatków i inwestycji prowadzonych przez podmioty wod-kan należące przeważnie do lokalnych samorządów. Takie możliwości prawne mają radni.

Wody Polskie
RZGW w Rzeszowie

fot. Wody Polskie

Dyrektor Paweł Rusiecki – Szef Pionu Taryf w Wodach Polskich