Przedstawiciele Wód Polskich, regionalnego zarządu w Krakowie 20 grudnia zorganizowali spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych: WWF Polska, Fundacji Greenmind, Towarzystwa na Rzecz Ziemi, Stowarzyszenia „Przyjaciele Raby”, Towarzystwa Ornitologicznego i Koalicji Ratujmy Rzeki.

WWF Polska reprezentowała pani Dorota Serwecińska. Pozostali uczestnikami spotkania byli Jacek Engel z Fundacji Greenmind, Karol Ciężak z Towarzystwa na Rzecz Ziemi, Józef Jeleński ze Stowarzyszenia „Przyjaciele Raby”, Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Roman Konieczny z Koalicji Ratujmy Rzeki.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentowali: Z-ca Dyrektora Radosław Radoń, Z-ca Dyrektora ZZ w Nowym Sączu Agata Kamirska, kierownik Wydziału Zarządzania Środowiskiem Katarzyna Biegun oraz Mirosław Wolak pracownik ZZ w Nowym Sączu. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: Radosław Koryga, Mariusz Skwara, Kaja Głowacka-Adamczyk oraz Piotr Garwol.

Spotkanie odbyło się w miejscu, gdzie prowadzone były punktowe prace utrzymaniowe na rzece Kamienicy oraz w obszarze Natura 2000 na rzece Białka Tatrzańska, zgodnie z pozwoleniami RDOŚ. PGW Wody Polskie podkreśliły, że prace interwencyjne służą bezpieczeństwu mieszkańców miejscowości narażonych na powodzie.

Uczestnicy spotkania ustalili, że stałe konsultacje i korzystanie ze wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk podczas prac nad programem dla rzeki Białki i innych górskich rzek są konieczne.

Zdecydowano również, że kolejne spotkanie w takim gronie odbędzie się w styczniu 2019 r. w siedzibie RZGW w Krakowie.

Wody Polskie
RZGW w Krakowie