Z przykrością informujemy, że wczoraj odeszła Pani Redaktor Ewa Skupińska, Redaktor Naczelna miesięcznika „Gospodarka Wodna”, Wielka Przyjaciółka PGW Wody Polskie.

Ewa Skupińska rozpoczęła pracę w redakcji wydawanej od 1935 r. „Gospodarki Wodnej” w 1975 r. Była redaktorem działu, starszym redaktorem, od 1986 r. do 2000 r. zastępcą redaktora naczelnego, a  od 2001 r. do wczoraj Redaktor Naczelną. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Leszek Bagiński we wspomnieniu o Ewie Skupińskiej napisał:

„Była bardzo kreatywnie zaangażowana w działalność środowiska. Aktywnie uczestniczyła w konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach i naradach, co umiejętnie wykorzystywała w redagowaniu czasopisma Gospodarka Wodna zapewniając kształtowanie jego treści w dostosowaniu do bieżących problemów nurtujących środowisko gospodarki wodnej. Organizowała wysoko oceniane i cieszące się dużym zainteresowaniem konferencje okolicznościowe z okazji kolejnych rocznic czasopisma Gospodarka Wodna ostatnio z okazji jego 80-ciolecia w 2015 r.”

Redaktor Ewa Skupińska