Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację na rzekach, w tym rzekach pozostających pod wpływem wód cofkowych od morza oraz na obiektach hydrotechnicznych. Pracownicy Wód Polskich - regionalnych zarządów gospodarki wodnej - są w stałym kontakcie z centrami zarządzania kryzysowego, urzędami miast i służbami. Sytuacja jest pod kontrolą.

Na całym wybrzeżu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego stany wody w Bałtyku układają się w strefie stanów alarmowych i ostrzegawczych. Na Żuławach stany wód układają się w strefie stanów alarmowych, ostrzegawczych i wysokich. Jest to spowodowane silnym wiatrem z północy, którego podmuchy mogą spowodować wystąpienie nad brzegiem Bałtyku zjawiska cofki (podwyższenia poziomu wody w cieku, powstającego na skutek podnoszenia stanu wody w zbiorniku końcowym).

Zgodnie z prognozą hydrologiczną IMGW-PIB na wybrzeżu w ciągu najbliższych godzin spodziewane są dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych. Wieczorem poziom wody na wodowskazach powinien stopniowo zacząć opadać.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się w komunikacie (02-01-2019 godz. 11.00).