Pod koniec grudnia w Hamburgu na basenie lodowym The Hamburg Ship Model Basin (Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH) w ramach etapu projektowania lodołamaczy w związku z projektem „Kontynuacja budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin” współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności, odbyły się badania modelowe lodołamacza liniowego.  Próby na basenie lodowym poprzedzone zostały badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku na basenie płytkowodnym oraz na jeziorze Wdzydze.

Stocznia Remontowa Shipbulding z Gdańska buduje dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dwie jednostki pływające. Zastąpią one we flocie szczecińskich lodołamaczy najbardziej wysłużone jednostki, które rokrocznie biorą udział w akcji lodołamania od kilku dekad. Statki nadal są sprawne, choć ich technologia odbiega już od nowoczesnych standardów, stąd decyzja o budowie nowych lodołamaczy. - Lodołamacze liniowe przeznaczone są przede wszystkim do kruszenia i rozdrabniania lodu oraz likwidacji zatorów lodowych jak również odprowadzania pokruszonego lodu w celu zapobiegania wystąpienia powodzi zatorowej. Nowoczesne oraz doskonale wyposażone jednostki poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego – powiedział Tomasz Pietras, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Badania modelowe, które odbyły się w Niemczech 18 grudnia są bardzo istotnym procesem w tworzeniu jednostek: - Podczas hamburskich badań wykonano następujące testy: wyłamywanie rynny lodowej – holowanie kadłuba, wyłamywanie rynny lodowej wraz ze skrętem przy użyciu napędu, poruszanie się w pokruszonym lodzie wraz ze skrętem w stałą pokrywę lodową  oraz praca w zatorze lodowym – powiedział Stefan Iwicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Szczecin. Wstępne wyniki prób będą znane na początku stycznia 2019 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w osi priorytetowej II Ochrona środowiska, pod działaniem 2.1 tj. „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.  Wartość inwestycji to 30,25 mln złotych.

Michał Kaczmarek
Rzecznik prasowy RZGW w Szczecinie

Praca w zatorze lodowym

Próby łamania lodu przy wykonywaniu skrętu