Przebudowa śluzy wraz z dostosowaniem do IV klasy drogi wodnej i unowocześnienie całego obiektu – to główne zadania rozpoczynającej się modernizacji stopnia wodnego Ratowice w gminie Czernica na Dolnym Śląsku. Inwestycja prowadzona na Odrze w rejonie Wrocławia ma kosztować prawie 42 miliony złotych.

Remont i rozbudowa śluzy będą polegały na jej poszerzeniu i pogłębieniu, pogłębieniu awanportów, przebudowie dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym oraz budowie dalbowiska w awanporcie górnym. Przedłużony zostanie wał kierujący, aby zapewnić dojście do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym. Wybudowane zostanie nabrzeże dla jednostek roboczych i rozbudowane zostaną kierownice naprowadzające statki. Przebudowaną objęte będą także przyczółki mostu nad głową dolną śluzy.

Zrealizowane będą też: przebudowa pomieszczenia sterowni; rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej; remont okładziny przyczółka przepustu; remont dróg dojazdowych; adaptacja pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię oraz nowe ogrodzenie.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania pod nazwą „Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rzece Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”. Za realizację inwestycji będzie odpowiadało konsorcjum z liderem - Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o. ze Świdnicy oraz konsorcjantem - „NAVIGA-STAL” sp. z o.o. z Kiełczowa, które udzieli również gwarancji na wykonane roboty na 48 miesięcy od ich zakończenia.

Umowę w tej sprawie w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisali Bartłomiej Pietruszewski – zastępca dyrektora RZGW ds. Powodzi i Suszy oraz w imieniu konsorcjanta Mariusz Sośniak – prezes zarządu spółki „EKO-WOD”.

Zgodnie z planem wszystkie działania i roboty mają zostać wykonane do 30 czerwca 2022 roku. Według szacunków będą kosztowały 41 milionów 571 tysięcy złotych.

RZGW we Wrocławiu
fot. Wody Polskie

Komora śluzy Ratowice

Trzyprzęsłowy jaz klapowy na stopniu wodnym Ratowice

Śluza jest zlokalizowana na 227 kilometrze biegu Odry

Umowę parafowali zastępca dyrektora RZGW we Wrocławiu - Bartłomiej Pietruszewski (na zdjęciu z lewej) oraz Mariusz Sośniak - prezes zarządu spółki "EKO-WOD"