Ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia wciąż obowiązują na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz na zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczą zagrożenia związanego z północnym wiatrem i wysokiego napełnienia Morza Bałtyckiego, jak również Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wiślanego. W związku z prognozowanym silnym wiatrem z północy wzdłuż wybrzeża, nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Sytuacja jest ustabilizowana.

Ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia dotyczą głównie silnego wiatru oraz możliwych zawiei i zamieci śnieżnych. Na południu i południowym wschodzie, na obszarach górskich, spodziewane są intensywne opady śniegu (1 i 2 stopień ostrzeżenia meteorologicznego).

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód roztopowych i opadowych.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się w komunikacie.