Szanowni Państwo,

z zadowoleniem informuję, że na spotkaniu w dniu 10 stycznia 2019 r., z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Pana Piotra Dudy, przewodniczącego KSZNOŚiL Pana Zbigniewa Kuszlewicza oraz moim, przyjęto ustalenie w sprawie  podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PGW Wody Polskie, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., o 500 zł  średnio na miesiąc na 1 etat. Pochodne liczone od tego wynagrodzenia zwiększą średnią wartość podwyżki do ca 700 zł (brutto), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników najmniej zarabiających oraz warunków płacowych na rynku pracy.

Właściwe służby PGW Wody Polskie bezzwłocznie przystąpią do realizacji powyższego ustalenia, mając obowiązek kierowania się zasadą wyrównywania zastanych dysproporcji płacowych. Zostaną określone szczegółowe zasady ustalania kwoty indywidualnej podwyżki. Wypłata wynagrodzenia z tytułu podwyżki, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r., nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe.

Jeśli sytuacja finansowa PGW Wody Polskie na to pozwoli jednocześnie pracodawca deklaruje dalszy wzrost wynagrodzeń pracowników.

Mając na uwadze powyższe wyrażam przekonanie, iż przedstawione rozwiązanie zostanie przyjęte przez Pracowników oraz Partnera Społecznego ze zrozumieniem i będzie przesłanką do zakończenia sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek płac.

Przemysław Daca
Prezes PGW Wody Polskie