Wody Polskie istnieją od roku, są jednak częścią długiej i dumnej historii.

Dokładnie 100 lat temu, 16 stycznia 1919 roku marszałek Józef Piłsudski i ówczesny premier Jędrzej Moraczewski podpisali dekret, na mocy którego powstało Ministerstwo Robót Publicznych. Dekret wszedł w życie 25 stycznia 1919 roku, kiedy premierem rządu był już Ignacy Paderewski, mąż stanu, kompozytor i działacz niepodległościowy.

Znakomici poprzednicy Wód Polskich podjęli się ambitnych zadań. Ministerstwo Robót Publicznych stworzyło m.in. plany budowy dróg wodnych oraz melioracji terenów II Rzeczpospolitej. Ruszyły wówczas pierwsze prace na terenie Galicji. W tym okresie uregulowano bieg Wisłoku i Krzemienicy. Gdy w czerwcu 1920 roku tekę ministra Robót Publicznych przyjął Gabriel Narutowicz, inżynier hydrotechnik, pod jego nadzorem rozpoczęto proces regulacji Wisły. Powstała też hydroelektrownia w Porąbce na Sole.

Wody Polskie kontynuują cele i zamierzenia ojców założycieli. Podejmują szereg działań w sferze gospodarki wodnej ­– wdrażają innowacyjne rozwiązania i planują nowe inwestycje.

Fotografia przedstawia rząd Jędrzeja Moraczewskiego, premiera RP kontrasygnującego dekret Naczelnika.
Józef Piłsudski w pierwszym rzędzie, na lewo od niego Premier Jędrzej Moraczewski.