Spotkanie Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego dotyczyło współdziałania obu instytucji. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że po trudnym okresie rozpoczyna się zupełnie nowy, intensywny etap współpracy.

Jeszcze w październiku 2018 r. Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Wodach Polskich opracował raport dotyczący współpracy Wód Polskich z Marszałkami Województw nad wdrożeniem reformy gospodarki wodnej. Z raportu wynika, że w wielu przypadkach ta współpraca nie przebiegała dobrze, co negatywnie wypływało na proces organizowania Wód Polskich.

Nowy Marszałek Małopolski Witold Kozłowski, który rozpoczął urzędowanie w listopadzie ub. r. zadeklarował jak najdalszą pomoc samorządu wojewódzkiego w wypełnianiu przez Wody Polskie zadania w gospodarowaniu wodami na terenach szczególnie zagrożonych powodziami. Prezes Przemysław Daca podkreślił, że tylko odpowiedzialna współpraca jest kluczem do rzeczywistego odpowiadania na potrzeby społeczności lokalnej.

Na zdjęciu od lewej: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Małgorzata Sikora Dyrektor PGW WP RZGW Kraków, Maciej Martyna Dyrektor Biura Rozwoju i Strategii Sprzedaży PGW WP, Przemysław Daca Prezes PGW WP