Ostatnie dni przyniosły kolejne poważne mrozy w sezonie 2018/2019. Utrzymujące się ujemne temperatury spowodowały pojawienie się zjawisk lodowych. Częściowo zamknięto żeglugę na Odrze granicznej. Sytuacja w regionie całą dobę jest monitorowana przez pracowników Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Szczecinie.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Wody Polskie zorganizowało 22 - 23 stycznia br. spotkanie warsztatowe o roli konsultacji społecznych w zarządzaniu wodami z przedstawicielami czerech krajów UE.

Przedstawienie i omówienie bieżącej sytuacji hydrometeorologicznej na obszarze działania czterech południowych RZGW we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie oraz Rzeszowie było tematem spotkania Krzysztofa Wosia, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą z Dyrektorami Regionalnych Zarządów.

Trwa realizacja projektu o dużym znaczeniu dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Celem inwestycji jest poprawa widoczności znaków nawigacyjnych. – Zwłaszcza w kontekście żeglugi nocnej, która ma zostać dopuszczona na obszarze węzła w wyniku spodziewanych w najbliższym czasie zmian w prawie miejscowym – mówi Tomasz Pietras, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jedna z najbardziej zasłużonych dla polskiej żeglugi instytucji świętuje właśnie okrągły jubileusz istnienia. 100-lecie funkcjonowania organizacji Senat RP uhonorował wyróżniając rok 2019 tytułem „Roku Ligi Morskiej i Rzecznej”. Projekt dokumentu złożyła grupa senatorów z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych. W codzienne działania Ligi zaangażowanych jest kilka tysięcy osób. W Szczecinie Liga skupia się na sprawach morskich i rzecznych. Promuje rozwój gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dodatkowo aktywnie wspiera rozwiązania wpisujące się w szeroki program rewitalizacji Odry. Wizytówką organizacji jest coroczny „Flis Odrzański”, cieszący się dużą popularnością.