Wczoraj w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Wód Polskich uczcili pamięć Powstańców.

Przywracamy ruch turystyczny na Wiśle i drogach wodnych Warszawy. Z tej okazji w piątek, 3 sierpnia br., o godzinie 10.00 na bulwarach im. gen. Pattona w Warszawie rozpocznie się rejs po Wiśle i Kanale Żerańskim z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Prezesa Wód Polskich. Celem wydarzenia jest rozwój działań związanych z żeglugą po Wiśle i szlaku wodnym łączącym Warszawę z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję „Gdzie grożą nam powodzie? Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Z okazji zbliżającego się I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, Wody Polskie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Odra – rzeczna droga”. Wody Polskie są partnerem merytorycznym organizowanego przez Wojewodę Opolskiego Kongresu, który odbędzie się 19-20 września tego roku.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca 25 lipca sprawdzali, jak przebiegają prace związane z udrożnieniem Kanału Żerańskiego w rejonie Śluzy im. inż. Tadeusza Tillingera w Warszawie. Realizowana przez Wody Polskie inwestycja służy przywróceniu wiślanego szklaku turystycznego w stolicy Polski.

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle prognozowane są dalsze wzrosty stanów wód od Wodowskazu Dęblin do Wodowskazu Włocławek. Woda nie osiągnie jednak stanów ostrzegawczych.

Leszka Czarnego 3 to nowy adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nowa siedziba lubelskiego oddziału Wód Polskich została uroczyście otwarta w piątek 20 lipca.

Wody Polskie zintensyfikowały pracę swoich służb w związku z groźnymi zjawiskami hydrologicznymi, które występują przede wszystkim w województwach małopolskim i śląskim. Pracownicy zarządów zlewni i nadzorów wodnych na południu Polski zostali postawieni w stan gotowości, monitorują sytuację przez 24 godziny na dobę, prowadzą też prace udrożnieniowe i naprawcze. Zbiorniki retencyjne są gotowe na przyjęcie wezbrań wody, choć aktualne prognozy pogody nie zapowiadają kolejnych obfitych opadów. Tam, gdzie na rzekach został osiągnięty lub przekroczony stan ostrzegawczy, poziom wody utrzymuje się lub maleje. Aktualnie IMGW ogłasza ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia na terenie sześciu województw na południu Polski.

Po gwałtownych opadach na południu Polski nie zanotowano żadnych uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych. W Warszawie, zgodnie z prognozami przepływu wody w Wiśle, nie występuje zagrożenie związane ze zbliżającą się falą wezbraniową. Ochrona przed powodzią jest jednym z najważniejszych zadań Wód Polskich.